Inscription GRATUITE

menu

Connexion
Deutsch
Français
Nederlands
Français
English
Français

Mot de passe oubilé ?

Nouveau  Appel Vidéo

Des adultes authentiques avec de sérieuses intentions

A társkereső szolgáltatás tényleges használatához díjfizetéshez kötött előfizetés szükséges. Lemondás hiányában az előfizetés a választott előfizetési időszakkal megegyező időtartammal és díj ellenében automatikusan meghosszabbodik, és a meghosszabbított időszakra vonatkozó díjak automatikusan kerülnek terhelésre a fizetéshez használt bankkártyán. Az előfizetés részletes feltételeit itt találja meg.


Je suis

Je recherche

error Champ vide

Tel que vu sur...

Découvrez l'appli be2 maintenant :

A GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÁLTAL LEFOLYTATOTT ELJÁRÁS ÉS HATÁROZAT

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatal Vj-19/2018. számon versenyfelügyeleti eljárást folytatott le társaságunkkal szemben.

A Gazdasági Versenyhivatal által a társaságunkkal szemben Vj-19/2018. számon lefolytatott eljárásban meghozott határozat rendelkező része a következőket tartalmazza:

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a be2 S.à.r.l. 2017. november 28-tól kezdődően a www.be2.hu weboldalon, valamint 2017. december 18-tól kezdődően a www.academicsingles.hu weboldalon elérhető online társkereső szolgáltatással kapcsolatban tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg a következő magatartások által:

 1. a weboldalakon való regisztrációt, így a weboldalak használatát valótlanul ingyenesként népszerűsítette 2020. május 19-ig, miközben a szolgáltatásokhoz valóban díjmentesen csak korlátozott mértékben lehet hozzáférni, a társkeresés céljának megfelelő igénybevétel csak díjfizetéssel lehetséges
 2. megtévesztő módon tájékoztatja a fogyasztókat az általa nyújtott szolgáltatás időtartamáról, valamint az igénybevétel alatt fizetendő díjról, mivel a prémium előfizetés automatikus meghosszabbodására, valamint a meghosszabbított időtartam alatt fizetendő díjra vonatkozó, mind a szerződéses időtartamot, mind a díjat illetően alapvető tájékoztatás a megjelenítés módjából adódóan nem válik a fogyasztói észlelés részévé,
 3. a www.be2.hu weboldalon elérhető szolgáltatást a valótlan „Már 766.000 Regisztrált Tagunk bízott meg tudományos partnerkeresési módszerünkben!” állítással népszerűsítette honlapján 2020. május 18-ig, amivel megtévesztő módon tájékoztatta a fogyasztókat a szolgáltatását igénybe vevők számáról, mivel a tagok száma egy nemzetközi összesítés alapján történt,
 4. a szakmai gondosság követelményét sérti és egyben az ügyleti döntés torzítására alkalmas az a gyakorlata, ahogyan egyrészt a szolgáltatások igénybevételének alapvető feltételeit (a szolgáltatások reális megítéléséhez szükséges információkat) ismerteti, másrészt ahogyan a fogyasztói jelzéseket kezeli (a szolgáltatások tartalmának kialakítása és annak nyújtása, illetve a weboldalak működtetése során).

Az eljáró versenytanács arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül a fenti B) és D) pont szerinti magatartását (elsősorban az érintett weboldalakon megjelenő, szerződéses feltételeken kívüli tájékoztatások közzétételével, kiegészítésével) módosítsa és 60 napon belül igazolja, hogy a módosítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi a be2 S.à.r.l.-t, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon belül az érintett weboldalak nyitóoldalán tegyen közzé (legalább hat hónapos időtartamban, a jelen döntés www.gvh.hu honlapon való elérhetőségét és a határozati rendelkezést változtatás nélkül tartalmazó) helyreigazító nyilatkozatot, amit e-mail-ben vagy egyéb módon közvetlenül megküld minden jelenlegi és korábbi (de még jogszerűen elérhető) felhasználója számára is. Az eljáró versenytanács továbbá arra kötelezi az eljárás alá vontat, hogy a jelen határozat kézhezvételét követő 60 napon belül igazolja, hogy a fentiek szerinti helyreigazítást mikor és hogyan valósította meg.

Az eljáró versenytanács a fenti jogsértés miatt a be2 S.à.r.l.-t 1.600.000.000 Ft, azaz egymilliárd-hatszázmillió forint versenyfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezi, amely összeget a kötelezett a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül.

Az eljáró versenytanács a fenti bírság mögöttes felelőseként az insparx GmbH (Erika-Mann-Straße 63, 80636 München, Németország) és az Interdate S.A. eljárás alá vont vállalkozásokat nevesíti, illetve ezen vállalkozásokat azonosítja a be2 S.à.r.l. eljárás alá vonttal egy vállalkozáscsoportba tartozóknak, így ha a bírságot a vállalkozáscsoport jogsértést megvalósító tagja, azaz a be2 S.à.r.l. önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel a vállalkozáscsoportnak ezen tagjait egyetemlegesen kötelezi a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A teljes határozat az alábbi linken keresztül érhető el:

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2018/vj019_2018_m_v&inline=true

Pourquoi choisir be2

Trouver l'amour, c'est possible

 • Le début d'une nouvelle relation.

  Trouver l'amour, c'est possible. Nous vous présentons des partenaires susceptibles de vous intéresser en nvous suggérant des profils correspondant à vos attentes. C'est la magie de notre test de personnalité scientifique. Vous recevez vos résultats gratuitement et sans obligation, de même qu'une description sommaire de votre partenaire idéal et une liste de personnes correspondant à vos critères de recherche. Faites confiance à be2.

 • Nous protégeons vos données personnelles.

  Nous protégeons vos données personnelles et vos correspondances contre tout accès non autorisé par des tiers. De plus, c'est vous qui décidez qui peut voir vos photos en tout temps.

 • Apprendre à connaitre quelqu'un n'a jamais était aussi simple.

  Découvrez à votre rythme vos propositions de contacts. Des profils compréhensibles vous aident à découvrir vos points communs. Envoyez un compliment, un sourire ou un message personnel - nous vous rendons le premier pas plus facile !

nouveauté

Appel vidéo !

Apprenez à connaître quelqu'un de nouveau par un rendez-vous vidéo
 • Confiance. Apprenez à connaître des partenaires potentiels sélectionnés avec un appel vidéo avant de vous voir en face à face. Profitez de conversations agréables et d'une chance de rire ensemble dans le confort de votre maison grâce à notre fonction d'appel vidéo !
 • Contrôle total. Avec un appel vidéo, vous décidez à qui vous voulez parler, combien de temps durera votre rendez-vous et quelles informations vous souhaitez révéler à l'autre personne. De chez vous ou depuis un café, vous décidez de l'étape suivante !
 • Anonymat. Aucun de nos membres n'a accès aux données et informations personnelles. Vous décidez quels renseignements personnels vous désirez partager et êtes toujours anonyme et protégés de notre côté.
 • Sécurisé. Tous les contacts utilisant notre fonction d'appel vidéo sont protégés par un cryptage SSL 128 bits. Les données de connexion et autres données personnelles ne sont pas visibles par des tiers. Un anonymat total est notre absolue priorité.
video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview video chat preview

Trouvez l'amour dans le plat pays

Vos rencontres en ligne sur be2 Belgique

Trouver l'amour en Belgique, ce n'est pas si simple. Notre mode de vie hectique et le manque d'occasions pour les célibataires n'aident pas les choses. Grâce aux échanges en ligne, les Belges peuvent flirter librement avec les partenaires de leur choix.

*Par respect de la vie privée, nous utilisons des photos génériques.


Trouvez l'Amour de votre vie grâce à be2

Rechercher l’amour de sa vie est aujourd’hui un challenge dans nos vies si actives. Trouver le bon partenaire dans un bar ou entre amis n’est peut-être pas la meilleure solution. Rejoignez be2 pour découvrir une alternative simple et excitante à l’approche traditionnelle de la rencontre en ligne. L’important taux de réussite de be2 dans la rencontre en ligne s’explique par un système de mise en relation sophistiqué s’appuyant sur des tests de personnalité, développés scientifiquement.

La plupart des sites de rencontres en ligne propose une approche globale permettant de chatter avec toute personne utilisant leurs services. Mais be2 est différent car la rencontre en ligne et la recherche de partenaires, ce sont deux approches distinctes. De nombreux sites de rencontre en ligne ressemblent à une scène dans un bar où vous pouvez rencontrer n’importe quel célibataire. Ce n’est certainement pas la meilleure façon de rencontrer l’amour de votre vie. Le concept be2 de mise en relation de partenaires est plus efficace.

16 millions de membres font déjà confiance à be2 pour la recherche de partenaires et leur nombre augmente chaque jour. Sur be2, vous êtes parfaitement anonyme et en sécurité, contrairement aux sites de rencontre en ligne sur lesquels n’importe qui a accès à votre profil. Notre principe est : si vous recherchez l’amour de votre vie, vous ne devez pas perdre de temps avec des personnes qui ne souhaitent pas une relation sérieuse. Sur be2, vous constaterez que les autres membres ne recherchent pas un flirt ou une rencontre d’un soir mais bien, l’amour.

Le concept be2 n’est pas seulement de vous présenter les partenaires qui vous conviennent mais c’est aussi de vous aider à créer votre compte, présenter vos photos et compléter votre profil. La prochaine étape, du partenaire parfait à l’amour de votre vie, dépend de vous. Vous pouvez envoyer des messages personnalisés ou de courts questionnaires aux membres que vous trouvez intéressants. Nous savons que trouver l’amour de sa vie sur le Net peut être aussi très amusant donc, n’attendez plus et rejoignez-nous dès aujourd’hui pour que votre plus belle aventure commence !


Remarque : nous ne fournissons pas notre service aux clients ayant une résidence au Luxembourg. Si vous êtes un résident luxembourgeois, vous n’êtes pas autorisé à vous inscrire au service.